Nieuw - bemestingsschema voor moestuinder

DCM heeft een infoblad ontwikkeld met een standaard bemestingsschema voor de moestuinder.
De vermelde producten dragen het Bio-logo en zijn toepasbaar in de biologische landbouw.

Per gewas worden tips gegeven o.a. over bekalking, bemesting en bodemverbetering.
DCM organiseert bij moestuinverenigingen tevens presentaties waarin een DCM-adviseur praktische uitleg geeft over deze onderwerpen.

De digitale versie van het bemestingsschema is op te vragen via info@dcmnederland.com